> Przetargi 2018

Przetargi 2018

[UNIEWAŻNIONO] „Nowoczesne usługi w
Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole
Skrzyńskie” - Wykonanie infrastruktury
serwerowej i sieci bezprzewodowej

Data publikacji ogłoszenia: 23.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 562950-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.17.2018.DW

TERMINY:
Składanie ofert: do 04.06.2018 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 04.06.2018 r. o godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu 562950-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ - 01-06-2018

Protokół otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:06:59 | Data modyfikacji: 2018-06-12 09:03:15.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:06:59
Data modyfikacji: 2018-06-12 09:03:15
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl