> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Data publikacji ogłoszenia: 22.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 562126-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.16.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 30.05.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 30.05.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu 562126-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Protokół otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500136249-N-2018

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:56:49 | Data modyfikacji: 2018-06-05 11:46:32.
Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:56:49
Data modyfikacji: 2018-06-05 11:46:32
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl