> Przetargi 2018

Przetargi 2018

[UNIEWAŻNIONO] „Budowa ujęć i stacji
uzdatniania wody w miejscowościach Broniszów i
Glinik”

Data publikacji ogłoszenia: 18.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 560834-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.15.2018

TERMINY:
UWAGA!!! Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 8 czerwca 2018 r. do godz.11.45. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 560834-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - poprawiona 04-06-2018 r.

Załączniki nr 1, 1a i 1b do SIWZ

Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ - Dokumentacja techniczna

Załączniki od nr 3 do 9 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ - 01.06.2018

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ - 05.06.2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:52:54 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:51:55.
Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:52:54
Data modyfikacji: 2018-06-11 14:51:55
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl