> Przetargi 2018

Przetargi 2018

[UNIEWAŻNIONO] „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych”

Data publikacji ogłoszenia: 11.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 556938-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.12.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 21.05.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 21.05.2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu 556938-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Protokół otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:35:32 | Data modyfikacji: 2018-05-22 11:14:29.
Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:35:32
Data modyfikacji: 2018-05-22 11:14:29
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl