> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Przebudowa drogi Glinik Pasieki”

Data publikacji ogłoszenia: 10.05.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 556302-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.13.2018.GP

TERMINY:
Składanie ofert: do 28.05.2018 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 28.05.2018 r. o godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu 556302-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Protokół otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:40:10 | Data modyfikacji: 2018-06-11 15:04:45.
Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:40:10
Data modyfikacji: 2018-06-11 15:04:45
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl