> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie
gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym
2018/2019

Data publikacji ogłoszenia: 04.10.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 631313-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.30.2018.GP

TERMINY:
Składanie ofert: do 12.10.2018 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 12.10.2018 r. o godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu nr 631313-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 12

Załącznik nr 13 do SIWZ - Mapy poglądowe zobrazowania Obszarów

Protokoł z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510000459-N-2019

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-10-04 10:34:48.
Data wprowadzenia: 2018-10-04 10:34:48
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl