> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Przebudowa drogi Wielopole Rynek - Konice”

Data publikacji ogłoszenia: 30.08.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 610677-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.27.2018

TERMINY:
Składanie ofert: do 14.09.2018 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert: 14.09.2018 r. o godz. 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu 610677-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:03:35 | Data modyfikacji: 2018-08-30 13:06:27.
Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:03:35
Data modyfikacji: 2018-08-30 13:06:27
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl