> Przetargi 2018

Przetargi 2018

„Dostawy aranżujące przestrzeń ekspozycyjną
„Kantorówki” - Ośrodka Dokumentacji i
Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora”
Data publikacji ogłoszenia: 23.08.2018 r., nr ogłoszenia Dz.U. UE: 2018/S 161-368023 (368023-2018-PL)
Data wysłania ogłoszenia do publikacji: 20.08.2018 r.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.25.2018
 
TERMINY:
Składanie ofert: do 09.10.2018 r. do godz. 11:45
Otwarcie ofert: 09.10.2018 r. o godz. 12:00
 
W związku z oczywistą omyłką Zamawiającego, w dniu 31-08-2018 r. uległa zmianie treść Kosztorysu ofertowego dla cz. II (załącznik nr 1b do SIWZ). Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem aktualnego kosztorysu ofertowego.
 
W dniu 15-09-2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku ze zmianą pkt 6.4. SIWZ (zmiany w pkt 6.4. SIWZ zostały zapisane kolorem niebieskim). Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem aktualnej treści SIWZ.
 
W dniu 26-09-2018 r. zostały opublikowane odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz uległa zmianie treść SIWZ i załącznika nr 10 do SIWZ.  Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem aktualnej treści SIWZ i załączników.
Ponadto uległ zmianie termin składania ofert z 02-10-2018 r. na 09-10-2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 161-368023 (368023-2018-PL)

Załączniki do SIWZ - zaktualizowane dnia 26-09-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zmieniona 26-09-2018 r.

Ogłoszenie nr 2018/S 178-403233 o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 161-368023

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ - 26-09-2018

Załączniki do odpowiedzi na pytania Wykonawców

Ogloszenie 2018/S 188-424654 o zmianie ogłoszenia 2018/S 161-368023 - przekazane do publikacji w dniu 26-09-2018 r.

Protokół otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 241-550218

 

Opublikowane przez: Piotr Jaworek | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:36:31 | Data modyfikacji: 2018-11-20 14:20:55.
Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:36:31
Data modyfikacji: 2018-11-20 14:20:55
Opublikowane przez: Piotr Jaworek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl