> Przetargi 2018

Przetargi 2018

Dostawa artykułów żywnościowych dla
Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w
Wielopolu Skrzyńskim

Data publikacji ogłoszenia: 21.08.2018 r., nr ogłoszenia BZP: 606963-N-2018
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSiP.273.8.2018.RPO

TERMINY:
Składanie ofert: do 29.08.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 29.08.2018 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu 606963-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - poprawiona 22-08-2018

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie 500200949-N-2018 o zmianie ogłoszenia 606963-N-2018

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500237638-N-2018

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-08-21 18:47:02.
Data wprowadzenia: 2018-08-21 18:47:02
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl