> Zapytania ofertowe 2016
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania "Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim"
2016-10-06 12:57:04
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżyn ierskiej w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik - łysa Góra - Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik"
2016-07-27 07:50:46
  ...więcej

Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w roku szkolnym 2016/2017
2016-07-25 08:04:39
  ...więcej

Ważenie samochodów z odpadami posegregowanymi, zmieszanymi oraz wielkogabarytowymi zebranymi od mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie
2016-06-10 10:56:47
  ...więcej

Zakup asortymentu niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg
2016-03-22 13:57:51
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl