Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Wielopole
Skrzyńskie

Prowadzony na podstawie:
Art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Jest dostępny publicznie pod adresem: http://giodo.wielopole-skrz.pl/

 

Opublikowane przez: Michał Łuszcz | Data wprowadzenia: 2015-11-10 11:19:29.
Data wprowadzenia: 2015-11-10 11:19:29
Opublikowane przez: Michał Łuszcz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl