> Zapytania ofertowe 2015
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przebudowa drogi Glinik Łysa Góra Jamszcze - utwardzenie nawierzchni kruszywem"
2015-10-07 08:53:23
Data Zamieszczenia: 07.10.2015 r. Termin Składania Ofert: 14.10.2015 r. godz. 12:00  ...więcej

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad dobudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku
2015-09-02 07:56:11
  ...więcej

Wykonanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla części miejscowości Broniszów – Etap I
2015-08-18 09:17:26
  ...więcej

Wykonanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla centrum miejscowości Glinik – Etap I
2015-08-18 09:06:07
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji oraz poprawy wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie - Etap I
2015-06-11 12:16:39
  ...więcej

Zakup asortymentu niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg
2015-05-11 13:24:02
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl