> Uchwały - MPZP

Uchwały - MPZP

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała nr XXVIII/134/05 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17.08.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Gminy i zabudowy mieszkaniowej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała nr II/7/02 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 06.12.2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 7/02 w gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XXXV/198/02 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24.06.2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XXVIII/160/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28.06.2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001 w gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr VII/57/99 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18.06.1999r. w sprawie uchwalenia 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XXX/180/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 17/97 terenów lasów i zalesień w gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XXX/179/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 16/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XXX/178/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 14/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XXX/177/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XXX/176/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12/97 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowo-produkcyjnego we wsi Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XXX/175/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 11/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Glinik

Uchwała nr XXX/174/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/97 terenu budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego we wsi Glinik

Uchwała nr XXX/173/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 9/97 terenu budownictwa jednorodzinnego i usług we wsi Glinik

Uchwała nr XXX/172/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchtwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/97 terenu boiska sportowego we wsi Glinik

Uchwała nr XXX/171/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 7/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Brzeziny

Uchwała nr XXX/170/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 6/97 terenu Ośrodka Pracy Twórczej i Wypoczynku we wsi Broniszów

Uchwała nr XXX/169/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

Uchwała nr XXX/168/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

Uchwała nr XXX/167/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

Uchwała nr XXX/166/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

Uchwała Nr XXX/165/98 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.03.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/97 terenu szkoły z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i budownictwa jednorodzinnego we wsi Bron...

 

Opublikowane przez: Michał Łuszcz | Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:04:38 | Data modyfikacji: 2015-05-04 12:04:50.
Data wprowadzenia: 2015-05-04 12:04:38
Data modyfikacji: 2015-05-04 12:04:50
Opublikowane przez: Michał Łuszcz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl