Obwieszczenia
Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 107721 R Wielopole Skrz. - - Konice - Rzeki ( w km 0+000-1+000) wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-09-14 14:36:15
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107744R Brzeziny - Pogwizdów (w km 0+000,00 - 1+400,00) wraz z niezbędną infrastrukturą"
2018-08-08 11:02:45
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole Skrz. - Sośnice - Jaszczurowa (w km 2+490,24 - 4+400,00) wraz z niezbędną infrastrukturą"
2018-08-08 10:59:29
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów Dół - Lasek w km 0+000,00 - 3+100,00"
2018-08-08 08:48:18
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odnośnie postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Rejonie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
2018-07-30 12:01:45
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dycyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107721 R Wielopole Skrz. - Konice - Rzeki w km 0+000-1+000 wraz z niezbędną infrastrukturą
2018-07-25 15:29:44
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonania klasyfikacji gleboznawczej w związku ze zmianą sposobu użytkowania działek położonych w Gliniku
2018-07-20 11:00:58
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonania klasyfikacji gleboznawczej w związku ze zmianą sposobu użytkowania działek położonych w Nawsiu
2018-07-20 10:58:45
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonania klasyfikacji gleboznawczej w związku ze zmianą sposobu użytkowania działek położonych w Brzezinach
2018-07-20 10:57:29
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonania klasyfikacji gleboznawczej w związku ze zmianą sposobu użytkowania działek położonych w Broniszowie
2018-07-20 10:55:55
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ dla społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi Glinik-Pasieki"
2018-07-18 11:35:22
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi Glinik-Pasieki"
2018-07-18 11:10:45
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn: "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz z dojazdami"
2018-07-17 11:19:02
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego o wydaniu decyzji dot. inwestycji pn "Przebudowa przepustu wraz z dojazdami w km 2+083,50 - 2+103,50 oraz zabezpieczenie koryta potoku bez nazwy w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej 107733 R Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa
2018-06-07 10:20:51
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Glinik-Pasieki, na działce nr ewid. 1669/2 i 1691 w km 00+000 - 1+460, w miejscowości Glinik, Gmina Wielopole Skrzyńskie
2018-06-06 15:21:02
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego o wydaniu decyzji dot. inwestycji pn "Przebudowa przepustu w km 0+013,85 wraz z dojazdami oraz zabezpieczenie koryta potoku Broniszowianka w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi nr 107705 Broniszów - Szkoła"
2018-05-18 14:45:26
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Glinik-Pasieki, na działce nr ewid. 1669/2 i 1691 w km 00+000 - 1+460, w miejscowości Glinik, Gmina Wielopole Skrzyńskie
2018-05-07 11:29:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej na Ukrainie
2018-02-19 12:17:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wyłożeniu projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
2018-01-10 10:15:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107702 R BRONISZÓW DÓŁ – LASEK ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107705 R BRONISZÓW - SZKOŁA"
2017-12-06 10:18:09
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 94
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl