Obwieszczenia
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn: "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz z dojazdami"
2018-07-17 11:19:02
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego o wydaniu decyzji dot. inwestycji pn "Przebudowa przepustu wraz z dojazdami w km 2+083,50 - 2+103,50 oraz zabezpieczenie koryta potoku bez nazwy w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej 107733 R Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa
2018-06-07 10:20:51
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Glinik-Pasieki, na działce nr ewid. 1669/2 i 1691 w km 00+000 - 1+460, w miejscowości Glinik, Gmina Wielopole Skrzyńskie
2018-06-06 15:21:02
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego o wydaniu decyzji dot. inwestycji pn "Przebudowa przepustu w km 0+013,85 wraz z dojazdami oraz zabezpieczenie koryta potoku Broniszowianka w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi nr 107705 Broniszów - Szkoła"
2018-05-18 14:45:26
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Glinik-Pasieki, na działce nr ewid. 1669/2 i 1691 w km 00+000 - 1+460, w miejscowości Glinik, Gmina Wielopole Skrzyńskie
2018-05-07 11:29:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej na Ukrainie
2018-02-19 12:17:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wyłożeniu projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
2018-01-10 10:15:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107702 R BRONISZÓW DÓŁ – LASEK ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107705 R BRONISZÓW - SZKOŁA"
2017-12-06 10:18:09
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107733 R WIELOPOLE SKRZYŃSKIE – SOŚNICE – JASZCZUROWA"
2017-12-06 10:09:47
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
2017-11-09 13:20:15
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107702 R BRONISZÓW DÓŁ – LASEK ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107705 R BRONISZÓW - SZKOŁA"
2017-11-08 09:20:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107733 R WIELOPOLE SKRZYŃSKIE – SOŚNICE – JASZCZUROWA”
2017-11-08 09:16:58
  ...więcej

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zadań ARiMR dotyczących szkód powstałych w gospodarstwach rolnych
2017-09-06 13:22:58
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole Skrzyńskie – Sośnice – Jaszczurowa"
2017-08-31 13:21:42
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107744 R BRZEZINY - POGWIZDÓW ”
2017-07-25 15:22:20
  ...więcej

Informacja dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w km 0+375,89 projektowanej drogi w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 107722R Wielopole Skrzyńskie-Konice".
2017-07-19 22:15:34
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107721R Wielopole Skrzyńskie – Konice – Rzeki oraz przebudowa drogi gminnej nr 107722R Wielopole Skrzyńskie - Konice”
2017-07-11 16:18:51
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Glinik, Brzeziny, Wielopole Skrz., gm. Wielopole Skrzyńskie
2017-06-28 12:56:29
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Broniszów, gm. Wielopole Skrzyńskie
2017-06-28 12:55:20
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa odcinka instalacji elektrycznej odbiorczej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 986 w km 32+919 - na działkach o nr ewid. 3001, 1388 i 874.
2017-06-28 12:53:51
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 82
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl