Obwieszczenia

Obwieszczenia

Informacja dotycząca udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na budowę przepustu w km 0+375,89
projektowanej drogi w związku z realizacją
zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 107722R
Wielopole Skrzyńskie-Konice".

Informacja

 

Opublikowane przez: Michał Łuszcz | Data wprowadzenia: 2017-07-19 22:15:34.
Data wprowadzenia: 2017-07-19 22:15:34
Opublikowane przez: Michał Łuszcz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl