Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sedziszowskiego
o wydaniu decyzji nr 3/2019/ZRID z dnia 23.07.2019
r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
obejmująca: Rozbudowę i przebudowę drogi
gminnej nr 107714R Wielopole Skrzyńskie - Granice
(w km 0+870,00 do około 1+522,00) wraz z
niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci
uzbrojenia terenu

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:51:21.
Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:51:21
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl