Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi Glinik -
Łysa Góra - Jamszcze w 0+000 - 1 + 300 na dz.
ew. 1803/1, 1875, 1775, 1737 w m. Glinik", gmina
Wielopole Skrzyńskie.
 
Obwieszczenie- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-15 08:53:23.
Data wprowadzenia: 2019-07-15 08:53:23
Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl