Obwieszczenia

Obwieszczenia

Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego - studni chłonnej
odprowadzającej oczyszczone ścieki socjalno -
bytowe z przydomowej oczyszczalni ścieków na
działce nr 1172 w Brzezinach.
 
Informacja - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-10-18 09:53:38.
Data wprowadzenia: 2018-10-18 09:53:38
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl