Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Zarzązenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za
2011 rok

Zarządzenie Nr 21/2012 - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:20:23 | Data modyfikacji: 2013-10-10 12:22:32.
Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:20:23
Data modyfikacji: 2013-10-10 12:22:32
Opublikowane przez: Danuta Szostak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl