Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za
2016 rok.

Zarządzenie Nr 47/2017 - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:06:39.
Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:06:39
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl