Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za
2014 rok.
 
Zarządzenie Nr 35/2015 - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2015-04-28 08:37:43.
Data wprowadzenia: 2015-04-28 08:37:43
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl