Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 3/51/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie
na lata 2018 - 2035

Uchwała - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:10:10.
Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:10:10
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl