Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 3/125/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu
wynikającego z projektu budżetu Gminy Wielopole
Skrzyńskie na 2018 rok

Uchwała - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:14:25.
Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:14:25
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl