Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr R/III/48/2017 z dnia 7 lutego 2017
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie
na lata 2017 - 2031
 
Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:13:06 | Data modyfikacji: 2017-02-16 10:16:38.
Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:13:06
Data modyfikacji: 2017-02-16 10:16:38
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl