Opinie RIO

Opinie RIO

OPINIE RIO - 2013r.

Uchwała Nr R/III/59/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2014 - 2021

Uchwała Nr R/III/43/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

Uchwała Nr R/III/58/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2013

Uchwała Nr R/III/57/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielo

Uchwała Nr R/III/47/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2013 rok

Uchwała Nr R/III/10/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regioanalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2013 - 2021

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:47:05 | Data modyfikacji: 2016-01-25 19:02:40.
Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:47:05
Data modyfikacji: 2016-01-25 19:02:40
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl