Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 3/28/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie
na 2020 rok

Uchwała - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:12:24.
Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:12:24
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl