Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 3/49/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie
na lata 2019 - 2040
 
Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-02-17 11:26:54 | Data modyfikacji: 2019-02-17 11:29:51.
Data wprowadzenia: 2019-02-17 11:26:54
Data modyfikacji: 2019-02-17 11:29:51
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl