Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 3/45/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie
na 2019 rok
 
Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-01-10 07:41:29.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 07:41:29
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl