Planowanie przestrzenne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza”
2019-06-21 08:25:27
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2019-06-05 08:34:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa dwóch wiat śmietnikowych, budowa wagi najazdowej samochodowej oraz budowa drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem, budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej, budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej z wylotem, utwardzenie terenu oraz budowa ogrodzenia”
2019-04-24 11:26:22
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza”
2019-03-18 12:15:04
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLAY"
2018-09-20 12:57:40
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, jednorodzinnego"
2018-09-13 12:08:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLAY"
2018-07-30 14:16:10
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbiórki mostu i budowy przepustu w ramach zadania pn:. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748 R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz z dojazdami” w miejscowości Brzeziny.
2018-05-09 07:59:58
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej w związku z przebudową drogi Glinik - Skórówka w km 0+000,0 - 0+285,00 w miejscowości Glinik"
2018-04-17 15:25:10
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole Skrzyńskie - przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 986"
2018-04-17 15:22:23
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa drogi 107705R Broniszów - Szkoła w km 0+000,00 - 0+030,000 wraz z przebudową przepsutu w km 0+013,85 i wykonaniem koryta potoku Broniszowianka"
2018-04-09 12:53:04
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa drogi 107733R Wielopole Skrzyńskie - Sośnice - Jaszczurowa w km 2+064,00 - 2+120,00 wraz z przebudową przepustu w km 2+094,03 i wykonaniem ubezpieczenia koryta potoku Bez Nazwy"
2018-04-09 12:47:05
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej w związku z przebudową drogi Glinik - Skórówka w km 0+000,0 - 0+285,00 w miejscowości Glinik"
2018-03-30 13:25:05
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno dydaktycznego warsztatów terapii zajeciowej"
2018-03-28 13:16:28
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV, budowa ziemnej linii kablowej SN 15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa zimnych linii kablowych nN, przebudowa linii napowietrznej nN, budowa ziemnego przyłącza kablowego nN do zasilania tartaku"
2018-03-19 15:35:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole Skrzyńskie - przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 986"
2018-02-15 09:49:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi 107705R Broniszów - Szkoła w km 0+000,00 - 0+030,000 wraz z przebudową przepsutu w km 0+013,85 i wykonaniem koryta potoku Broniszowianka"
2018-02-15 09:46:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ramach zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz z dojazdami"
2018-02-15 09:38:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa drogi 107733R Wielopole Skrzyńskie - Sośnice - Jaszczurowa w km 2+064,00 - 2+120,00 wraz z przebudową przepustu w km 2+094,03 i wykonaniem ubezpieczenia koryta potoku Bez Nazwy"
2018-02-14 08:02:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn."Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV, budowa ziemnej linii kablowej SN 15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa zimnych linii kablowych nN, przebudowa linii napowietrznej nN, budowa ziemnego przyłącza kablowego nN do zasilania tartaku".
2018-02-07 08:25:05
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 112
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl