Planowanie przestrzenne
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole Skrzyńskie - przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 986"
2018-02-15 09:49:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi 107705R Broniszów - Szkoła w km 0+000,00 - 0+030,000 wraz z przebudową przepsutu w km 0+013,85 i wykonaniem koryta potoku Broniszowianka"
2018-02-15 09:46:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ramach zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz z dojazdami"
2018-02-15 09:38:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa drogi 107733R Wielopole Skrzyńskie - Sośnice - Jaszczurowa w km 2+064,00 - 2+120,00 wraz z przebudową przepustu w km 2+094,03 i wykonaniem ubezpieczenia koryta potoku Bez Nazwy"
2018-02-14 08:02:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn."Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV, budowa ziemnej linii kablowej SN 15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa zimnych linii kablowych nN, przebudowa linii napowietrznej nN, budowa ziemnego przyłącza kablowego nN do zasilania tartaku".
2018-02-07 08:25:05
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi powiatowej nr 1348R Brzeziny - Brzeziny (Pogwizdów)"
2018-01-11 12:52:20
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2017-12-13 15:30:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa linii kablowych: średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz z napowietrzną stacją transformatorową w ramach zadania pn. Przebudowa stacji transformatorowej napowietrznej Nawsie 4"
2017-12-13 15:29:23
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi powiatowej nr 1348R Brzeziny - Brzeziny (Pogwizdów)"
2017-12-01 14:34:50
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2017-11-06 09:37:26
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych: średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz z napowietrzną stacją transformatorową w ramach zadania pn. "Przebudowa stacji transformatorowej napowietrznej Nawsie 4"
2017-11-06 09:12:20
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa linii elektroenergetycznej SN 15kV - powiazania pomiedzy liniami 15kV Strzyżów 2, pomiedzy odgałęzieniem Gnojnica 5 i Broniszów 3"
2017-10-13 15:20:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa oświetlenia boiska sportowego"
2017-09-22 14:32:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2017-09-12 15:39:59
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa oświetlenia boiska sportowego w Nawsiu"
2017-09-07 14:27:16
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik - Łysa Góra - Mała naruszonej przez osuwisko czynne"
2017-08-03 08:22:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 TUSZYMA - ROPCZYCE - WIŚNIOWA polegająca na budowie chodnika od km 36+194 do km 36+210 strona lewa wraz z przebudową istn. przepustu w km 36+203,45"
2017-08-02 11:49:45
  ...więcej

Owieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 TUSZYMA - ROPCZYCE - WIŚNIOWA polegająca na budowie chodnika od km 36+194 do km 36+210 strona lewa wraz z przebudową istn. przepustu w km 36+203,45" w zakresie melioracji i urządzeń wodnych.
2017-07-24 14:57:13
  ...więcej

Owieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik - Łysa Góra - Mała naruszonej przez osuwisko czynne" w zakresie melioracji i urządzeń wodnych
2017-07-24 14:48:50
  ...więcej

Owieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 TUSZYMA - ROPCZYCE - WIŚNIOWA polegająca na budowie chodnika od km 36+194 do km 36+210 strona lewa wraz z przebudową istn. przepustu w km 36+203,45" w odniesieniu do obszrów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej.
2017-07-21 14:23:53
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 97
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl