Planowanie przestrzenne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2017-11-06 09:37:26
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych: średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz z napowietrzną stacją transformatorową w ramach zadania pn. "Przebudowa stacji transformatorowej napowietrznej Nawsie 4"
2017-11-06 09:12:20
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa linii elektroenergetycznej SN 15kV - powiazania pomiedzy liniami 15kV Strzyżów 2, pomiedzy odgałęzieniem Gnojnica 5 i Broniszów 3"
2017-10-13 15:20:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa oświetlenia boiska sportowego"
2017-09-22 14:32:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2017-09-12 15:39:59
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa oświetlenia boiska sportowego w Nawsiu"
2017-09-07 14:27:16
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik - Łysa Góra - Mała naruszonej przez osuwisko czynne"
2017-08-03 08:22:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 TUSZYMA - ROPCZYCE - WIŚNIOWA polegająca na budowie chodnika od km 36+194 do km 36+210 strona lewa wraz z przebudową istn. przepustu w km 36+203,45"
2017-08-02 11:49:45
  ...więcej

Owieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 TUSZYMA - ROPCZYCE - WIŚNIOWA polegająca na budowie chodnika od km 36+194 do km 36+210 strona lewa wraz z przebudową istn. przepustu w km 36+203,45" w zakresie melioracji i urządzeń wodnych.
2017-07-24 14:57:13
  ...więcej

Owieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik - Łysa Góra - Mała naruszonej przez osuwisko czynne" w zakresie melioracji i urządzeń wodnych
2017-07-24 14:48:50
  ...więcej

Owieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 TUSZYMA - ROPCZYCE - WIŚNIOWA polegająca na budowie chodnika od km 36+194 do km 36+210 strona lewa wraz z przebudową istn. przepustu w km 36+203,45" w odniesieniu do obszrów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej.
2017-07-21 14:23:53
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa odcineka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 2359, 2360/7, 2361/5, 2361/6 w Wielopolu Skrzyńskim"
2017-07-12 14:01:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 TUSZYMA - ROPCZYCE - WIŚNIOWA polegająca na budowie chodnika od km 36+194 do km 36+210 strona lewa wraz z przebudową istn. przepustu w km 36+203,45"
2017-07-07 15:29:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik - Łysa Góra - Mała naruszonej przez osuwisko czynne"
2017-07-05 14:40:37
  ...więcej

Obwieszczenie wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowosci Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie, Gmina Wielopole Skrzyńskie - Etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-02-09 15:36:28
  ...więcej

Obwieszczenie wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Broniszów, Gmina Wielopole Skrzyńskie - Etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-02-09 15:35:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Broniszów, Gmina Wielopole Skrzyńskie - Etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-01-19 15:30:27
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowosci Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie, Gmina Wielopole Skrzyńskie - Etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-01-19 15:29:27
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa wodociągu wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie - Etap I ujęcie wraz ze stacją uzdatniania"
2017-01-11 15:51:09
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Broniszów, Gmina Wielopole Skrzyńskie. Powiat Ropczycko-Sędziszowski - Etap I ujęcie wraz ze stacją uzdatniania i zbiornikiem wyrównawczym wody"
2016-12-30 13:39:47
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 88
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl