Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania pn. "Przebudowa drogi 107733R
Wielopole Skrzyńskie - Sośnice - Jaszczurowa w
km 2+064,00 - 2+120,00 wraz z przebudową
przepustu w km 2+094,03 i wykonaniem ubezpieczenia
koryta potoku Bez Nazwy"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:47:05.
Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:47:05
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl