Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany treści decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zadania pn.
"Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej w
związku z przebudową drogi Glinik - Skórówka w
km 0+000,0 - 0+285,00 w miejscowości Glinik"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:25:05.
Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:25:05
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl