Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN
15kV, budowa ziemnej linii kablowej SN 15kV,
budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4
kV, budowa zimnych linii kablowych nN, przebudowa
linii napowietrznej nN, budowa ziemnego
przyłącza kablowego nN do zasilania tartaku"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:35:29.
Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:35:29
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl