Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania pn. "Budowa linii kablowych:
średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia
0,4kV wraz z napowietrzną stacją
transformatorową w ramach zadania pn. Przebudowa
stacji transformatorowej napowietrznej Nawsie 4"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2017-12-13 15:29:23.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 15:29:23
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl