Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Budowa linii kablowych: średniego napięcia
15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz z
napowietrzną stacją transformatorową w ramach
zadania pn. "Przebudowa stacji transformatorowej
napowietrznej Nawsie 4"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2017-11-06 09:12:20.
Data wprowadzenia: 2017-11-06 09:12:20
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl