wielopole.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wielopole Skrzyńskie www.wielopole.eu
Informacje strona główna 

Informacje

Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych oraz wprowadzanie oczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych z Zakładu w
Wielopolu Skrzyńskim

Informacja

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:11:10.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w
ramach inwestycji pn. „ Przebudowa mostu na
potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi
powiatowej Nr 1296R Dębica- Wielopole
Skrzyńskie, km 4 + 830”

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:48:41 | Data modyfikacji: 2019-02-12 14:58:44.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości
Broniszów, gmina Wielopole Skrzyńskie, powiat
Ropczycko-Sędziszowski, województwo Podkarpackie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:22:29 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:24:06.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik,
Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole
Skrzyńskie, powiat Ropczycko-Sędziszowski,
województwo Podkarpackie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:10:47 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn:
"Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr
107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz
z dojazdami"

Informacja - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:36:36 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu
drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole
Skrzyńskie
 
Informacja decyzja most Brzeziny Powiat.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:50:21 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wydaniu postanowienia o braku
potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 
Informacja postanowienie most Brzeziny Powiat.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:47:34 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 
INFORMACJA wsczecie most brzeziny powiat1.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
  Biuletyn Informacji Publicznej - wielopole.bip.gmina.pl