wielopole.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wielopole Skrzyńskie www.wielopole.eu
Wykaz telefonów strona główna 

Wykaz Telefonów w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie

 Sekretariat  (17) 22-14-819
 Wójt Gminy  Łączy sekretariat
 Zastępca Wójta   Łączy sekretariat
 Sekretarz  Łączy sekretariat
 Skarbnik  Łączy sekretariat
 Urząd Stanu Cywilnego  (17) 22-14-462
 Zarządzanie kryzysowe  (17) 22-14-458
Referat d.s. Społecznych i Obywatelskich
 Obsługa Rady Gminy  (17) 22-14-457 
 Dowody osobiste  (17) 22-14-456 
 Ewidencja ludności  (17) 22-14-462 
 Wojskowość  (17) 22-14-462
Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 Decyzje o warunkach zabudowy,
 Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego
 (17) 22-14-450
 Drogi, oświetlenie uliczne  (17) 22-14-459
 Działalność gospodarcza,
 Dodatki mieszkaniowe,
 Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 (17) 22-14-457
 Ochrona środowiska,
 Gospodarka odpadami
 (17) 22-14-463
 Wodociągi,
 Kanalizacja
 (17) 22-14-476

 Podział nieruchomości,
 Dzierżawa najem gruntów,
 Numeracja budynków,  
 Wycinka drzew

 (17) 22-14-458
 Straż pożarna,
 Uregulowanie stosunków wodnych
 (17) 22-14-458
Referat Budżetu i Finansów
 Kasa  (17) 22-14-451
 Podatki z terenu Brzeziny, Wielopole, Glinik  (17) 22-14-472
 Podatki z terenu Broniszów, Nawsie   (17) 22-14-463
 Podatek od środków transportowych  (17) 22-14-463
Referat Rozwoju
 Kierownik  (17) 22-14-455
 Fundusze unijne  (17) 22-14-468
 

Opublikowane przez: Grzegorz Czarnota | Data wprowadzenia: 2013-09-26 09:25:12 | Data modyfikacji: 2023-04-06 09:33:38.
Data wprowadzenia: 2013-09-26 09:25:12
Data modyfikacji: 2023-04-06 09:33:38
Opublikowane przez: Grzegorz Czarnota
  Biuletyn Informacji Publicznej - wielopole.bip.gmina.pl