Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi Glinik-Pasieki, na działce nr ewid. 1669/2
i 1691 w km 00+000 - 1+460, w miejscowości
Glinik, Gmina Wielopole Skrzyńskie

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Michał Łuszcz | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:29:15 | Data modyfikacji: 2018-05-08 11:30:30.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:29:15
Data modyfikacji: 2018-05-08 11:30:30
Opublikowane przez: Michał Łuszcz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl