Uchwała Nr 3/45/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok
2019-01-10 07:41:29
  ...więcej

Uchwała Nr 3/51/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018 - 2035
2018-02-14 13:10:10
  ...więcej

Uchwała Nr 3/50/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok
2018-02-14 13:07:52
  ...więcej

Uchwała Nr 3/125/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok
2018-01-02 09:14:25
  ...więcej

Uchwała Nr 3/48/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018 - 2035
2018-01-02 09:11:27
  ...więcej

Uchwała Nr 3/46/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok
2018-01-02 08:47:23
  ...więcej

Uchwała Nr III/49/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budzetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok
2017-02-16 10:20:32
  ...więcej

Uchwała Nr R/III/48/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 - 2031
2017-02-16 10:13:06
  ...więcej

Uchwała Nr R/III/103/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok
2017-01-13 12:14:20
  ...więcej

Uchwała Nr R/III/53/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 - 2031
2017-01-13 12:07:33
  ...więcej

Uchwała Nr R/III/47/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok
2017-01-13 12:01:31
  ...więcej

OPINIE RIO - 2016r.
2016-02-10 10:01:47
  ...więcej

OPINIE RIO - 2015r.
2016-01-25 19:07:54
  ...więcej

OPINIE RIO - 2014r.
2016-01-25 18:56:00
  ...więcej

OPINIE RIO - 2013r.
2016-01-25 09:47:05
  ...więcej

Pokazano 21 - 35 z 35
poprzednie