Uchwała Nr 3/118/2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu gminy
Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej
prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie
na lata 2022 - 2042

Uchwała - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2022-02-17 09:46:38.
Data wprowadzenia: 2022-02-17 09:46:38
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót