Uchwała Nr 3/92/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu gminy
Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej
prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie
na lata 2021 - 2041

Uchwała - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2021-02-10 10:30:19.
Data wprowadzenia: 2021-02-10 10:30:19
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót