Uchwała Nr 3/58/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie
na lata 2020 - 2041

Uchwała - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2020-02-15 15:34:24.
Data wprowadzenia: 2020-02-15 15:34:24
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót