Uchwała Nr 3/36/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata
2020 - 2041

Uchwała - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:15:01.
Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:15:01
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót