Uchwała Nr 3/1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata
2019 - 2040
 Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:31:01.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:31:01
Opublikowane przez: Beata Ozga
« powrót