> Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenia z podatków
2013-09-27 11:47:34
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Referat Budżetu i Finansów Podatek rolny, leśny i od nieruchomości: Sprawy mieszkańców z terenu: - wsi Brzeziny I piętro, pok. Nr 1 – podinspektor Dorota Świstak tel.1  ...więcej

Zwrot podatku akcyzowego
2013-09-27 11:45:30
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Referat Budżetu i FinansówSprawy mieszkańców z terenu: - wsi Brzeziny I piętro, pok. Nr 1 – podins. Dorota Świstak tel. 17 22 14 472 - wsi Wielopole i Glinik I pietro, po  ...więcej

Zgłoszenie oraz zmiana przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym
2013-09-27 11:39:03
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Podatek rolny, leśny i od nieruchomości:Sprawy mieszkańców z terenu: - wsi Brzeziny I piętro, pok. Nr 1 – podinsp. Dorota Świstak tel. 17 22 14 472- wsi Wielopole i Glinik I piętro, pok. Nr 1 – podinsp. He  ...więcej

Zgłoszenie oraz zmiana przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych
2013-09-27 11:34:18
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Referat Budżetu i Finansów Podatek od środków transportowych:I piętro pokój Nr 4 – podinspektor Jolanta Kisiel tel. (17) 22 14 819 lub 17 22 14 463 SPOS&  ...więcej

Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty należności podatkowych
2013-09-27 11:31:36
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Referat Budżetu i FinansówSprawy mieszkańców z terenu: - wsi Brzeziny I piętro, pok. Nr 1 – podins. Dorota Świstak tel. 17 2214819 wew. 52 lub 17 2214472, - wsi Wielop  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl